Negotiation training

FORHANDLINGSTRÆNING OG RÅDGIVNING

Forhandling udgør en central del af både arbejds- og privatlivet, så derfor er det vigtigt at være en dygtig og bevidst forhandler. Heldigvis kan alle lære hvad der virker gennem at se på hvad der allerede fungerer og hvor man kan forbedre sig

Om Malene Rix, f. 1965

Jeg har arbejdet som rådgiver og underviser i forhandling, proces-facilitering og ledelse for både offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet i mere end 20 år. Formen er skræddersyede forløb til alt fra store konferencer, længerevarende kurser til korte workshops og oplæg samt individuel rådgivning.
Jeg skærper og udvikler folks evner til at gøre de mange forhandlinger, de er en del af til gode, konstruktive processer. Det indebærer at reflektere over egen praksis som forhandler og opdage og analysere både de gode resultater man opnår, men også at få flere værktøjer til at håndtere de vanskelige forhandlinger, der opstår. Undervisningen er en blanding af at skabe et overblik over forhandlingens faser, så man kan agere strategisk og hensigtsmæssigt, men også at se på sig selv og opdage og udvikle sin egen forhandlingsstil.

 

Rådgivning

I løbet af et typisk rådgivningsforløb kommer vi altid vidt omkring, og især har jeg fokus på at analysere og dermed opdage, hvad roden til det vanskelige i en given situation egentlig er. Det handler altid – også – om en selv, egen praksis og måde at kommunikere på og hvordan det påvirker relationer og processer. Vi kigger også på ’de andre’ og en del af rådgivningen går ud på at lave en strategi for den videre proces med de konkrete redskaber, der måtte passe til den konkrete udfordring.
De fleste af os forbinder forhandling med formelle situationer som lønforhandling, køb og salg eller politiske processer, men forhandling er en stor og integreret del af vores kommunikation i en mængde andre situationer. Den personlige rådgivning jeg tilbyder tager ofte udgangspunkt i svære forhandlingssituationer om egne løn og arbejdsvilkår eller vanskelige situationer, hvor man skal samarbejde som uenige parter, men i enhver udfordrende kommunikationsproces vil der være forhandlingselementer som det er værd at kigge på.

 

Kurser

Alle former for forhandlingstræning kan skræddersys til deltagernes konkrete udfordringer men også til antal, tidsramme, økonomi og geografi. Kurserne planlægges i tæt samarbejde med kunden og formatet er interaktivt. Deltagerne får mulighed for at reflektere over egen og andres praksis undervejs, og de fleste forhandlingsøvelser tager udgangspunkt i deltagernes egne cases med konkret feedback, i visse tilfælde ved hjælp af videooptagelser.

Ny Forhandleruddannelse

 

Søren Viemose og jeg har i mange år stået for FTF/FHs forhandleruddannelse og fra 2022 har vi overtaget uddannelsen.

Hold 2023 starter til marts – læs mere om uddannelsen her:

Nogle gennemgående temaer på kurserne vil være:

 

  • Forhandlingens anatomi – hvornår forhandler vi egentlig og hvad kan man bruge redskaberne til?
  • Forhandlingens Faser – det strategiske overblik over forhandlingsprocessen og præcise redskaber, der sikrer optimal timing
  • Uenighed som fænomen – hvad gør uenighed ved os og hvordan styrer man udenom faldgruberne?
  • Bias og filtre i forhandling – hvad gør vores egne og andres forudindtagede holdninger ved forhandlingsprocessen og dermed resultatet?
  • Gennemslagskraft som forhandler – hvordan virker jeg som forhandler og hvilke dele af min praksis skal justeres?